Ik wil u doen attenderen dat Webbilling Duitsland door een Incassobureau in Nederland trachten van uw gelden te ontnemen via bankrekening opdracht te doen betalen voor artikelen die u niet heeft besteld.

Waar de incassobureau van  NIB te Purmerend medplichtig zijn aangesteld door Webbilling Duitsland zo aan hun geld doet toekommen.

Heeft u ook een brief gehad van NIB uit Purmerend?

 

Waar zij via Webbilling u beschuldigen van wanbetaling aan het bedrijf

Van niet bestelde artikelen.

Ga dan naar de webblog van http://www.fraudehulpdesk.nl en volg dan de gegevens op.

Want Webbilling is bekend voor Fraude Pleging.

Advertenties

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.